سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین میسمی –
حامد حقی –
ابوالفضل زرنگاریان –
فاطمه بیات –

چکیده:

مقاوم سازی و بهسازی لرزه های ساختمانی و شریانهای حیاتی مطابق روشهای معمول بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزهای نیازمند انجام مطالعات جامع و نیز آزمایشات متعدد می باشد که این امر مستلزم صرف هزینه و زمان بسیار طولانی است. لیکن انجام مطالعات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای از دید کلان نیاز به ارزیابی سریع ساختمانها جهت تعیین اولویت و تقدم انجام مطالعات آسیب پذیری ساختمانها می باشد.
لذا در این مقاله سعی شده با شناسایی و بررسی تمام موارد، پارامترها، معایب و نقایص موثر در مقاومت سازه در برابر نیروهای جانبی وارد ه به سازه ها همانند زلزله و نیز درجه بندی تاثیراهمیت آنها بر آسیب پذیری سازه بتوان میزان آسیب پذیری سازه را بطور تقریبی و سریع برآورد نموده و باتوجه به تاثیر عوامل مختلف بصورت یک مقدار کمی بیان نمود تا بتوان بر اساس میزان و درجه اهمیت و احتمال خرابی آنها نسبت به اولویت بندی برای انجام مطالعات بهسازی لرزه ای اقدام نمود و با انجام مطالعات اندک در زمان کوتاه و با صرف هزینه بسیار کم با رفع سریع نقایص شناخته شده در ساختمان، پایداری آن را در مقابل خطرات احتمالی تا زمان انجام مطالعات کامل بهسازی موقتا تا حدود زیادی تامین نمود.