سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی خدرزاده – شرکت توانیر
مهدی احسان – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بررسی توانایی شبکه در رویارویی با اختلالات خفیف در قالب ارزیابی ایمنی دینامیکی صورت می گیرد و در آن به بررسی رفتار شبکه در هنگام گذر از یک حالت به حالت دیگر و یا در واقع در تحلیل پایداری دینامیکی می پردازند . در شرایط کاهش حاشیه های پایداری و نیز تمایل شرکتهای تولید و توزیع برق به بهره برداری از تمامی ظرفیت تاسیسات موجود، ارزیابی ایمنی دینامیکی می تواند ابزار سودمندی در مراکز کنترل برای هدایت بهره برداران باشد . با آگاهی دادن به مسئولین مرکز کنترل از این طریق، ضمن جلوگیری از بهره برداری شبکه در محدوده های غیرمجاز، می توان حاشیة پایداری را تا حد امکان تقلیل داد و بدین ترتیب از سرمایه گذاریهای انجام شده در صنعت برق حداکثر استفاده را بعمل آورد . از مزایای جنبی این ارزیابی، اطلاع از صحت عملکرد کنترل کننده های نصب شده در شبکه و تنظیم مجدد آنها در صورت نیاز است . در این مقاله نتایج تحقیقات انجام شده برای ارزیابی سریع ایمنی دینامیکی ارائه می گردد