سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید نورانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
اصغر اصغری مقدم – دانشیار دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
عطاالله ندیری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف این تحقیق ارزیابی سطح ایستابی آبهای زیر زمینی محدوده شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی می باشد. با توجه به پروژه های مهندسی در دست اجرا در محدوده مطالعاتی از جمله پروژه متروی شهر تبریز یکی از عوامل اصلی تاثیر گذار بر این پروژه ها تغییرات سطح ایستابی آبهای زیر زمینی می باشد. به علت پیچیده و چند لایه بودن آبخوان این محدوده مدلسازی آن با مدلهی ریاضی معمول با مشکلات فراوانی رو به رو است. در این مطالعه از ساختارهای مختلف شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی سطح ایستایی این آبخوان ( در پیزومتر مرکزی منتخب) استفاده شده است. از میان ساختارهای مختلف مورد استفاده بهترین نتایج مربوط به شبکه های عصبی مصنوعی پیشرو با الگوریتم لونبرگ – مارکوارت (FNN-LM) می باشد. نتایج بدست آمده از این ساختار توانست پیش بینی ماهانه ای از سطح ایستابی آبهای زیر زمینی پیزومتر مرکزی دربازه زمانی دو ساله ارائه نماید.