سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی پژوهشکده حمل و نقل وزارت را
محمد قربانی – کارشناس ارشد مدیریت، شرکت توسعه مدیریت آگاه
مهدی محمدی – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی، شرکت توسعه مدیریت آگاه

چکیده:

این مقاله براساس یک پروژه پژوهشی که در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری انجام شده است، تهیه شده است . هدف این پروژه پژوهشی ارزیابی سطح توانمندی های تکنولوژیک مشاورین و پیمانکاران بخش حمل و نقل بوده است . از اینرو با بررسی مدل های مختلف ارزیابی تکنولوژی و کارکردهای هرکدام، از روش اطلس تکنولوژی برای ارزیابی سطح توانمندی های تکنولوژیک پیمانکاران و مشاورین وزارت راه و ترابری استفاده شد . با استفاده از این روش، پیمانکاران و مشاورین چهار حوزه کلان تکنولوژیکی حمل و نقل یعنی زیرساخت جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی مورد ارزیابی قرار گرفتند . برای هر کدام از این چهار حوزه تکنولوژیکی، براساس مدل اطلس تکنولوژی سطح توانمندی های تکنولوژیک در چهار جزء تکنولوژی ( سخت افزار، انسان افزار، اطلاعات افزار، سازمان افزار ) مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این ارزیابی ها بیان کننده نقاط قوت و ضعف تکنولوژیکی مشاورین و پیمانکاران بخش حمل و نقل است .