سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی زاده – مدیر بخش استخراج دانش، شرکت مشاوران توسعه آینده
نفیسه پایانی – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احسان آفریده – مدیر واحد پروژه های مدیریت دانش، شرکت مشاوران توسعه آینده

چکیده:

در این مقاله ضمن مروری بر مدیریت دانش و جایگاه تاثیر گذار آن در مدیریت نوین و اشاره به مدیریت ریسک و ماتریس ارزیابی ریسک به عنوان یکی از ابزار های ارزیابی ریسک و بیان ارتباط مدیریت دانش و مدیریت ریسک، با استفاده از مدل نوناکا و تاکوچی به ارائه یک الگوریتم در جهت اندازه گیری سطح ریسک مدیریت دانش درون و برون سازمان پرداخته می شود . یکی از مهمترین موارد در جهت کسب موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش سازمانی و مدیریت دانش مشتریان، شناخت مناسب از وضعیت دانشی سازمان و مشتریان می باشد . در صورتی که مرحله شناخت به خوبی صورت پذیرد، می توان با اتخاذ استراتژی مناسب و برنامه ریزی مدون، به پیاده سازی فرآیند های مدیریت دانش و مدیریت دانش مشتریان پرداخت . در این راستا پس از مرور مدل نانوکا و تاکوچی، با استفاده از پرسشنامه متناسب با معیار های این مدل، به ارائه الگوریتم ارزیابی مذکور پرداخته می شود . در انتها نیز نتایج حاصل از این الگوریتم در یک شرکت پژوهش ی صنعت پتروشیمی ، آورده شده است .