سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرزو خسروی – دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سیدعباس شجاع الساداتی – دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

یکی از مهمترین جنبه های نانوتکنولوژی پیشبرد روشهای مطمئن و محافظ محیط زیست در سنتز نانوذرات بدون استفاده از هرگونه ماده شیمیایی و سمی می باشد . در این راستا، در این مقاله ما به بررسی و ارزیابی سنتز زیستی کلوئید نانوذرات نقره با پراکندگی اندازه ذره باریک با استفاده از قارچ فوزاریم اکسیزپروم پرداخته ایم . مورفولوژی، توزیع اندازه ذرات و پایداری نانوذرات تولیدی توسط آنالیزهای طیف سنجیFTIR و EDX ، SEM ، UV-Visible بررسی شدند . این تحقیقات بیانگر تولید زیستی نانوذرات نقره کروی،پایدار، با توزیع اندازه ذرات نسبتا باریک و متوسط اندازه ذره ۳۰ نانومتر می باشد . همچنین آنالیز FTIR عامل احتمالی پایداری ذرات را فراگرفته شدن آنها توسط پروتئین بیان می کند .