سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیرحسین چرخابی – استادیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمدحسین مهدیان – استادیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مجید تنها – مرکز تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزداری
مهناز لامعی – مرکز تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

پیچیدگی و تغییرات وسیع داده های زیست محیطی مثل داده های خاکشناسی استفاده از مدلهای آماری سنتی را برای موقعیتهای جغرافیایی و سیع محدود نموده است. روشهای آماری مختلفی برای توزیع فضایی داده های مشاهداتی در محیط زیست از قبیل مدل تایسن، مدل نقطه های نردیک، موویتگ اوریج، کریجینگ و تین پلات اسموستینگ اسپلین استفاده می شود. اما از بین این مدلها مدلهای درون یابی زمین آماری به نظر میرسد که برای ارزیابی داده های زیست محیطی مناسب تر باشند. بنابراین هدف کار حاضر ارزیابی سه مدل مدلهای زمین آماری و انتخاب مدل مناسب به منظور تعیین توزیع تغییرات مکانی عناصر سنگین فلزی قابل دسترس برای خاکهای سطحی تالاب بین المللی شادگان در خوزستان بود. از خاک های سطحی تالاب در دو عمق ۵-۰ و ۱۵-۱۰ سانتی متری خاک سطحی و در بیش از ۸۰ نقطه مورد نمونه برداری انجام گرفت.