سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی اعلمی –
عبدا… رشیدی مهرآبادی –
مجتبی فاضلی –

چکیده:

فیلترهای درشت دانه افقی (HRF) از دهه های نیمه دوم قرن بیستم به عنوان پیش تصفیه مناسب برای تامین شرایط کیفی آب ورودی فیلترهای کند ماسه ای و در برخی موارد حذف آهن و منگنز دوظرفیتی مورد استفاده قرار گرفته اند از این فیلترها یرای کاهش بار آلی ورودی اولیه در تصفیه به روش اکسیداسیون یا لجن فعال و همچنین کاهش بار آلی سنگین فاضلابهای صنعتی نیز استفاده می شود این فیلترها همچنین در حذف ذرات رس [ ۴] و کلیفرمها [ ۱۰ ] نقش عمده ای می توانند داشته باشند . مزیت ممتاز فیلتر های درشت دانه افقی که باعث کسب اهمیت بیشتر و توجه به استفاده از آنها در صنعت آب و فاضلاب شده است را می توان به ترتیب زیر بیان داشت : ۱ – عدم استفاده از قطعات متحرک مکانیکی ۲ – سادگی احداث و بهره برداری ۳ – راندمان مناسب که با توجه به کمبود انر ژی و نیروی متخصص و بالا بودن هزینه های بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب می توان استفاده از آن را در این صنعت نوید خش تحولات مثبتی در عرصه بهره برداری و ارتقای کارایی تصفیه خانه ها دانست . اهداف کلی این تحقیق عبارتند از : ۱ -معرفی مشکلات بهره برداری مخازن ته نشینی ثانویه در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال ۲ – معرفی و مقایسه روشهای جایگرین مخازن ته نشینی ثانویه با تاکید بر توانایی های فیلترهای درشت دانه افقی