سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحبیب ا… طباطباییان – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
سیدکامران باقری – عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
مهدی گودرزی – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی، مرکز صنایع نوین، وزارت صنایع و معادن
علی نوده – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی

چکیده:

توسعه تکنولوژی بواسطه تأثیر فزاینده اش بر رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی جوامع ، به یکی از دغدغه های اصلی کشورها در عصرحاضر تبدیل شده است . اما توسعه تکنولوژی مستلزم مدیریت هوشمندانه و عالمانه بر تکنولوژی در سطوح خرد و کلان است . لذا هر روزه بر اهمیت سیاستگذاری تکنولوژی درسطح کلان ملی و صنعتی برای افزایش توان رقابتی کشورها وصنایع در سطح بین المللی افزوده می شود . متاسفانه این روند کمتر در ایران مصداق داشته و سیاستگذاری تکنولوژی به عنوان یک علم پیچیده ونوین با بی توجهی محسوسی قرین گشته است که تاثیرات منفی این امر بر صنعت داخلی کاملا ملموس است . مقاله حاضرتلاش دارد تا با بررسی وارزیابی نحوه سیاستگذاری تکنولوژی صنعت نرم افزار هند، زوایا و پیچیدگی های آشکار وپنهان سیاستگذاری تکنولوژی را تبیین نموده و بر ضرورت توجه به سیاستگذاری هوشمندانه در کشور تاکید نماید .