سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمود درودچی – استاد بخش کامپیوتر دانشگاه کاردینال استریچ در آمریکا
نوید نیک مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ، واحد الک
آزاده ایرانمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ، واحد الک

چکیده:

پرداخت یکی از مهمترین ارکان هر تجارتی است و بدون عمل پرداخت تجارت کامل نمی شود، تجارت الکترونیکی نیز از این امر مستثنی نبوده و موفقیت آناساساً به وجود سیستمهای پرداخت امن ومورد اعتمادی که انتظارات مشتریان را بر آورده می سازد وابسته است.‌ بنابراین ارزیابی سیستمهای پرداخت موجود جهت تصمیم گیری در مورد انتخاب نوع سیستم کارااز مسائل اساسی در رشد و توسعه این تجارت نوین به حساب می آید . در این مقاله در مورد کلیه سیستمهای پرداخت الکترونیکی موجود ، سیستمهای پرداخت مورد استفاده در تجارت اکترونیکی ، معایب و مزایای هریک جهت ارزیابی سیستمهای پرداخت الکترونیکی و ملزومات گسترش یک سیستم الکترونیکی کارآمد بحث خواهد شد و نهایتا نگاهی به سیستمهای الکترونیکی موجود در کشورمان ، موانع موجود در کشور جهت استقرار این سیستمها و راهکارهایی جهت رفع آنها ارائه خواهیم کرد.