سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افسانه حسنی زاده – دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس رضائی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید اصطهباناتی – کارشناس ارشد بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور تعیین راندمان و بازده سیستمهای آبیاری وبررسی تاثیر شیوه آبیاری بر عملکرد گیاه انجام ارزیابی امری ضروری است . روش انتخابی درمقاله حاضر برای ارزیابی سیستم های که با قطره چکان جداگانه کار میکنند و یا سیستم هایی که لوله جانبی پلاستیکی در انها سوراخدار و یا نشتی است کاربرد دارد. برای انجام تحقیق یک باغ پسته به مساحت ۹۲ هکتار در حد فاصل کرمان – زرند به عنوان نمونه انتخاب و با هدف ارزیابی سیستم آبیاری قطره ای موردمطالعه قرار گرفت.
اندازه گیری های انجام شده نشان می دهد، یکنواختی پخش آب قطره چکانها ۹۹/۶۳% بازده پتانسیل کاربرد سیستم برابر ۶۶/۳۶، و بازده کاربرد سیستم برابر ۷۳/۷۳% می باشد که نشانگر راندمان بالای سیستم و تغییرات قابل قبول دبی قطره چکانها می باشد، به علت کم ابی، دورآبیاری افزایش یافته که قطعا آبیای کمتر از حد مجاز به مرور زمان باعث ایجاد مشکل برای گیاه خواهد شد.