سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه جاذبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به اهمیت سیستم فاضلاب در دفع موثر فاضلاب و آب های سطحی ، اطمینان از صحت و درستی سیستم فاضلاب یکی از ضروریات است . روش های متفاوتی برای ارزیابی سیستم فاضلاب وجود دارد که نوع روش مورد استفاده بستگی به خصوصیات لوله و موقعیت لوله و محیط اصراف لوله بستگی دارد . البته بهتر است که در بعضی شرایط ، ترکیبی از چندین روش برای بررسی خصوصیات متعدد یک لوله فاضلاب لازم باشد و گاهی ممکن است که نتوان از روش های ارائه شده در این مقاله برای ارزیابی لوله فاضلاب استفاده کرد . در این مورد باید از روش های دیگر که غیرمعمول وپرهزینه هستند ، استفاده کرد . مسئله مورد توجه دیگر لزوم رعایت شرایط لازم برای آزمایشاست ، در صورت عدم رعایت شرایط لازم ، بررسی انجام شده نتایج درست و قابل اطمینانی را نخواهد داد . باید توجه داشت که استفاده از روش های ارائه شده نیاز به تخصص دارد . با توجه به اهمیت ارزیابی این سیستم درتصمیم گیری برای آن ، لازم است که به این امر توجه شود . در ضمن باید توجه داشت که فاضلابروهای عمومی و خصوصی متفاوت هستند . از بین روش های ارائه شده ، تست فشار ، بهترین نتایج را در موردئ پتانسیل نشت می دهد . ولی از آن جا که دستیابی به اطلاعات لازم برای دستیابی به میزان ارزش تلفات آب ، مشکل است ، لازم است که معیار بررسی جدید یا اصلاح شده برای امتحان فشار در شبکه خط پایهارائه شود .