سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

دکتر علیرضا شیروانی – عضو هیئت علمی و مدیر گروه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاق
نوید قدیری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

در هزاره سوم، پیشرفت وتوسعه سازمان ها وموسسسات در گرو دسرسی به اطلاعات دقیق تر و با کیفیت بهتر ونیز ارتقاع سطح دانش ، مهارت ورفتار مطلوب منابع انسانی می باشد .دراین اثنا که پدیده انفجار اطلاعات پیش رو است ومدیران منابع انسانی اغلب با کمبود اطلاعات دسته بندی شده روبه رو می شوند نیاز به سیستم های اطلاعات منابع انسانی جلوه گر شده است تا با حفظ و بهبود کیفیت اطلاعات، داده های مورد نیاز را از دریای بیکران، دسته بندی کرده، در اختیار مدیران قرار دهد.
هدف از این مقاله شناخت و بررسی سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی و همچنین بررسی وضعیت موجود سیستم های اطلاعات منابع انسانی و ارائه مدل تئوری و عملی برای لین سیستم ها می باشد در این مقاله ابتدا تعاریفی از سیستم های اطلاعات منابع انسانی و معایب آن ها ارائه داده و سپس به ضرورت به کار گیری این سیستم ها در سازمان ها می پردازیم و ضمن تعریف هایی از بانک های اطلاعاتی و نرم افزاری به تجزیه و تحلیل سیستم ها و نرم افزارهای اطلاعات منابع انسانی معطوف می شویم و در پایان با ارائه یک مدل نظری و عملی کاربردی برای سیستم های اطلاعات ننابع انسانی در سازمان های بخش دولتی اقدام می کنیم، در نهایت بر اساس این مدل، نرم افزاری پیشنهاد می کنیم تا فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب به حداقل ممکن برسد.