سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدصادق حاتمی پور – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

استان بوشهر با برخورداری از اقلیم بسی ار گرم و مرطوب، یکی از استان های کشور است که در آن حدود یکصد و پنجاه هزار مشترک خـانگی، جهـت سرمایش مـورد نیاز خود در حـدود ۷ ماه از سال، از بیـش از سیصد هـزار کولـر گازی اسـتفـاده می کـنند . از طرفی وجـود شرایط خاص فرهنگـی، اجتماعی، اقتـصادی و … باعث شده تا تعرفه های خاص یارانه ای برای بهای برق در این استان منظور گردیده و به همین دلیل فرهنگ بهره وری انرژی در سیستم های سرمایشی چندان مورد توجه اکثر مصرف کنندگان قرار نگیرد . در مقاله حاضر که گوشه ای از فعالیت های یـک پـروژه تحـقیقاتی می بـاشد و به منظـور بررسـی وضعیت موجود مصرف در پیک بار در یک ناحیه گرم و مرطوب اجرا گردیده است، پس از رکوردگیری عملی از مصرف چند مشترک خانگی، صنعتی، تجاری و اداری بار سرمایشی استان در ماه های پیک بار تخمین زده شد . براساس نتایج حاصله که مورد تأیید دفتر مدیریت مصرف برق بوشهر ن یز می باشد بیش از ۶۴ درصد برق مصرفی استان در ماه های پیک بار صرف راه اندازی سیستم های سرمایشی می گردد . همچنین یک برنامه کامپیوتری جهت شبیه سازی و برآورد بار سرمایشی ساختمان های مذکور تهیه شد که
اثر پارامترهای مختلف بر بار سرمایشی ساختمان را می توان به راحتی توسط آن مورد مطالعه قرار داد و پاره ای دستورالعمل های کلی که در صرفه جویی انرژی مؤثر می باشد را مـشخص کرد . براساس نتایج حاصله، استفاده از شیشه دوجداره، عایق بندی سقف و دیوارها، و استفاده از رنگ روشن در نما و پوشش خارجی سقف ساختمان می تواند منجر به کاهش بار سرمایشی ساختمان ها تا %۴۰ مقدار فعلی شود .