سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منا جعفرنژاد – کارشناس ارشد عمران – محیط زیست
علی اکبر عظیمی – استادیار دانشکده ی محیط زیست دانشگاه تهران
غلامرضا اسداله فردی – استادیار دانشگاه تربیت معلم
مهری شکوهی – کارشناس ارشد عمران – محیط زیست

چکیده:

رود کارون یکی از پر آب ترین و طولانی ترین رودخانه های کشور است که به علت وجود مراکز متعدد صنعتی و کشاوری و شهرهای بزرگ در حاشیه ی آن ، موقعیتی استراتژیک در منطقه ی غرب و جنوب غربی ایران دارد و پایش بهینه ی کیفیت آب آن ضرورتی ملی است. در این پژوهش ، وضعیت کیفی آب رود کارون در محل ایستگاه های نمونه برداری موجود بررسی و با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) محل و تعداد ایستگاه ها با رویکرد تاثیر منابع آلاینده ی نقطه ای و غیر نقطه ای ارزیابی می شود. همچنین ایستگاه های نمونه برداری در شبکه پایش کیفی رودخانه ی کارون اولویت بندی می شود که نتایحج آن با مشخص ساختن ایستگاه های بحرانی می تواند تعداد ایستگاه های شبکه ی پایش کیفی رودخانه را تغییر و کاهش دهد.