سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود نعمت الهی – شرکت پالایش نفت آبادان
مهرداد نعمت الهی – دانشگاه صنعت نفت
مرتضی حیدریان – دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

موضوع نگهداری نفت خام و استفاده از سیستم پوشش دهی مناسب درمخازن ذخیره پالایشگاه آبادان با توجه به وجود بیش از ۷۰ مخزن نفت خام و فراورده های آن، حجم بالای خوراک و تنوع نفت خام ورودی به این پالایشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این تحقیق ابتدا سه نوع پوشش کولتار اپوکسی نوع ا ول، کامپوزیتی با پایه اپوکسی نوع دوم و کامپوزیتی با پایه پلی استر نوع سوم با توجه به انواع و مشخصات ترکیبات موجود در نفت خام ورودی به پالایشگاه آبادان انتخاب و بر نمونه های فولاد به کاررفته در مخازن نگهداری نفت خام اعمال گردید. پس از آن تست چسبندگی به روش جدایش کششی و تست مقاومت به خوردگی در محیط تشدید شده خوردگی برروی آنها انجام شد. با مقایسه نتایج حاصل از آزمایشات پوشش کامپوزیتی با پایه پلی استر بیشترین مقاومت خوردگی و پوشش کامپو زیتی با پای اپوکسی بیشترین چسبندگی به سطح از خود نشان دادند. با توجه به میزان عوامل مخرب در انواع نفت خام ورودی به این پالایشگاه پوشش نوع سوم برای مخازن نگهداری نفت خام ترش امیدیه، پوششهای نوع دوم و سوم برای استفاده در مخازن نفت خام مخلوط اهواز و پوششهای نوع اول و سوم برای استفاده در مخازن نگهداری نفت خام شیرین آسماری پیشنهاد گردید.