سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر حسین قائمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی کلینیک تهران )- قطب قدرت دانشکده برق
حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی کلینیک تهران )- قطب قدرت دانشکده برق
کاظم مظلومی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی کلینیک تهران )- قطب قدرت دانشکده برق

چکیده:

دراین مقاله شاخصهای هارمونیکی THD وفاکتور K براساس تبدیل موجک به طور مفصل بررسی شده اند .برای این منظور نحوه استفاده ازتبدیل موجک فرکانس نمونه برداری توابع موجک مناسب بازه زمانی که سیگنال مورد تحلیل قرارگرفته است .درانتها ازشاخصهای معرفی شده برای بررسی یک نمونه واقعی استفاده شده است که تایید کننده کاربرد این شاخصها برای سیستمهای قدرت واقعی می باشد.