سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

اسماعیل سبزیکاران – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی و مدرس دانشگاه هوای
sabz.ss@gmail.com –

چکیده:

این مقاله حاصل پژوهشی پیرامون رابطه توانمندسازی در کارکنان و ساختار سازمانی است. در توانمندسازی رویکردهای مختلفی مطرح است که در این پژوهش رویکرد روانشناختی مورد توجه و مطالعه واقع شده است. در توانمند سازی روانشناختی نگرش فرد و میزان درک او نسبت به محیط کاریش ملاک توانمندی وی قرار دارد.رویکرد روانشناختی در توانمندسازی شامل چهار مولفه شایستگی، خود تعیین کنندگی، معنی داری و اثر گذاری می باشد. از سوی دیگر ساختار سازمانی بعنوان یکی از مهمترین اجزاء هر سازمان بر هر فرآیند سازمانی تاثیرگذار می باشد. با توجه به قدمت و جامعیت پژوهش رابینز در ساختار سازمانی، دیدگاه وی در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه رابینز ساختار سازمانی از سه مولفه رسمیت، پیچیدگی و تمرکز تشکیل می گردد. در این پژوهش بررسی رابطه مولفه های ساختار سازمانی و توانمندی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – ستاد مرکزی به منظور شناخت الگوی ساختاری مناسب جهت استقرار توانمند سازی روانشناختی مد نظر قرار گرفته است.