سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد کلانتر احمدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
قدرت اله فتحی – دانشیار دانشگاه علوم و فنون کشاورزی خوزستان‐ ملاثانی
سید عطا اله سیادت – استاد دانشگاه علوم و فنون کشاورزی خوزستان‐ ملاثانی
محمد برزگری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

به منظور ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی در هیبریدهای ذرت، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول به اجرا در آمد . فاکتور اصلی شامل سه سطح ، آبیاری پس از ٧٠ میلی متر تبخیر از تشتک کلاش A (شرایط رطوبتی مطلوب)، ١٢٠ میلی متر تبخیر (تنش رطوبتی ملایم ) و ١٧٠ میلی متر تبخیر (تنش رطوبتی شدید ) و فاکتور فرعی نیز به چهار هیبرید S. c704, S. c647, T. w. c600 و S.c720 اختصاص یافت . بر مبنای عمل کرد دانه در شرایط متفاوت تنش و بدون تنش ، شاخص های کمی تحمل به خشکی شامل میانگین بهره وری، شاخص تحمل ، شاخص حساسیت به تنش و شاخص تحمل به تنش محاسبه گردیدند . از میان شاخص های مذ کور، شاخص تحملتنش از مزایای بیشتری جهت گزینش هیبریدهای مطلوب د ر شرایط تنش و بدون تنش برخوردار بود . همچنین از میان هیبریدهای مورد مطالعه دو هیبرید S. c704 و S. c720 بعنوان هیبریدهای متحمل شناخته شدند.