سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر ا ایمانی – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام اردبیل
محمد مقدم – دانشگاه تبریز
مصطفی ولیزاده – دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور تعیین ژنوتیپ های عدس برای منطقه اردبیل از نظر مقاومت به خشکی ارقام تعداد ۲۵ ژنوتیپ عدس شامل ۲۳ ژنوتیپ بومی اردبیل و دو ژنوتیپ شاهد طی سال های ۷۶ و ۷۷ به ترتیب در ایستگاه های تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل و آلاروق اردبیل ارزیابی شدند.