سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرید نورمند موید – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

چکیده:

در این تحقیق به منظور ارزیابی شاخص های مقاومت به خشکی طی دو سال زراعی ۲۴ لاین و رقم پیشرفته جو در دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی هر کدام در قالب طرح بلوک های کامل تصافدی در ۳ تکرار کشت شدند.