سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی برمکی – دانشگاه کشاورزی دانشگاه تبریز
عزیز جوانشیر – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
فرخ رحیم زاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمدرضا شکیبیا – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

کشت مخلوط یکی از شیوه های کشاورزی پایدار محسوب و با بهره گریر از اصل تنوع گیاهی در مزرعه موجب افزایش تولید، حفظ حاصلخیزی خاک و کنترل فرسایش و در مجموع بهره برداری بهینه از منابع می شود بررسی حاضر نیز به منظور دستیابی به یک روش تولیدی کارآمدتر و حذف برخی از معایب تک کشتی سیب زمینی در اردبیل به صورت کشت مخلوط ردیفی سیب زمینی و نخود فرنگی دانه ای با سیستم افزایشی در سال زراعی ۱۳۷۸ به اجرا درآمد طرح آزمایشی مورد استفاده بلوک های کامل تصادفی با ۱۳ تیمار و ۳ تکرار بود.