سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منوچهر وزیری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
سمیه مستقیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شبکة بزرگراه‏های آسیا و اقیانوسیه از جمله شبکه‏های حمل‌و‌نقل منطقه‏ای است که توسط کمیتة اقتصادی‌ـ اجتماعی آسیا و شرق دور تعریف و در سال ۲۰۰۳ میلادی، طراحی آن به پایان رسیده است. در طراحی هر شبکه حمل‌ونقل مجموعه ضوابط و معیارهایی برای بالا بردن کارایی شبکه در جهت نیل به اهداف معمول و خاص آن مطرح و شبکه بر اساس آنها طراحی و در نهایت ارزیابی می‏شود. این در حالی است که در طراحی شبکة بزرگراه‏های آسیا و اقیانوسیه این مجموعه معیارها و ضوابط مستقیماً در نظر گرفته نشده و کمیتة اقتصادی‌ـ اجتماعی آسیا و شرق دور با دیدی غیر از دیدگاه‏های متداول برنامه‏ریزی حمل‌و‌نقل، شبکه را تعریف کرده است. بنابراین کارایی شبکة تعریف شده در قبال اهدافی که از آن انتظار می‏رود، قابل ارزیابی است. هدف این پژوهش ارزیابی این شبکه با توجه به مجموعه اهداف طراحی آن می‏باشد.