سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین شریعت مهیمنی – استادیار بخش عمران دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
نوید کلانتری – دانشجو دکترا برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
مرتضی خشای پور – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه در کلان شهرهای بزرگ و صنعتی جهان نظیر پاریس، نیویورک و توکیو، شبکه های گسترده ای از خطوط مترو جهت غلبه بر مشکلات حملی و نقلی این شهرها گسترش یافته است، به طوری که شبکه مترو نقش مهمی در حمل و نقل این شهرها بازی می کند. در دهه اخیر شهر تهران با مشکلات متعددی به علت تراکم در شبکه حمل و نقل مواجه بوده است و لذا در همین راستا، شبکه خطوط مترو در جهت ایجاد سیستم حمل و نقل عمومی توانمند، طراحی شده است. شبکه متروی تهران در ۵ خط مصوب شده است که در حال حاضر ۳ خط آن مورد بهره برداری می باشد. در این مقاله پس از بررسی برخی از شاخص های دسترسی و توپولوژی که می توان جهت تجزیه و تحلیل شبکه مترو مورد استفاده قرار بگیرد، اندازه، توپولوژی و قابلیت دسترسی شبکه مترو تهران و برخی از تاثیرات آن بر روی شهر ارزیابی می گردد. در این راستا ایستگاه های تبادل در شبکه را مورد بررسی قرار داده و خصوصیات خطوط آن مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از روش ارائه شده می تواند به عنوان یکی از شاخص های تصمیم گیری جهت ارزیابی یا توسعه خطوط مترو مورد استفاده قرار گیرد.