سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمدحسین قبادی – گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس چرچی – گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ساختمان های زمین شناسی موجود در شهرستان اهواز در ارزیابی شرایط زمین شناسی مهندسی لرزه ای محل سازه های ساخته شده و یا در حال اجرا نقش عمده ای دارند. تاقدیس اهواز که ارتفاعات شرقی شهر را تشکیل می دهد و متشکل از سنگهای سازند آغاجاری می باشد با وجود گسل فشاری اهواز بطور تقریبی ۱۰۰ کیلومتر که یال جنوب غربی آن را تحت تاثیر قرار داده است و گسل امتداد لغزه کوه مشرحات که گسل فشاری یاد شده را قطع می کند جایگاه مناسبی برای تاسیسات بنا شده محسوبنمی شود. پی های دکلهای مخابراتی که روی یال شرقی تاقدیس اهواز ساخته شده اند با توجه به موقعیت هندسی لایه های متناوب مارن، ماسه سنگ و لای سنگ، در صورت فعالیت گسلهای یاد شده در شرایط ناپایداری قرار خواهند گرفت. عبور گسل فشاری اهواز از مجاورت دکل مخابراتی کوه مشرحات در ۳۰ کیلومتری جنوب شرق اهواز و قرارگیری یک گسل امتداد لغز راست در در فاصله کمی از دکل مذکور معرف عدم توجه به مکان یابی مناسب برای ایجاد تاسیسات مخابراتی بوده است. نظر به اینکه دکلهای مخابراتی موجود در شرق شهرستان اهواز ارتباط بین شش استان کشور را برقرار می کند این مقاله ویژگیهای ساختاریو شرایط زمین شناسی مهندسی لرزه ای شهرستان اهواز را معرفی ومشکلات موجود و خطرات احتمالی آینده در ارتباط با دکلهای مخابراتی را مورد بحث قرار می دهد.