سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سعید فرخی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات واحد بروجرد
مجتبی دالوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات واحد بروجرد

چکیده:
امروزه با گسترش روزافزون صنعت ساخت و ساز و نیاز فزاینده جوامع به پروژه های عمرانی بزرگ به خصوص در کشورمان ایران این بحث وجود دارد که چه عواملی می تواند در موفقیت این پروژه ها سهیم باشد علم مدیریت دانش به یافتن راهکارهایی برای این مهم می پردازد . یکی از عواملی که می تواند در موفقیت پروژه های عمرانی موثر باشد اهمیت مدیریت دانش و پدافند غیر عانل می باشد علم مدیریت دانش، در دنیا یک علم جوان و نوپا به شمار می رود بشر به علت درگیر بودن با انواع بحران ها و حوادث(طبیعی، صنعتی، تروریستی و غیره) در طول تاریخ همواره تمهدیاتی را برای در امان ماندن از این حوادث مد نظر داشته است. در این مقاله سعی شده تا به تبیین مفاهیم و تعاریف حوزه مدیریت دانش پرداخته شود. لذا در ابتدا به تعریف دانش و بیان تفاوت های آن با داده و اطلاعات می پردازیم چون در بسیاری از موارد عدم موفقیت در درک مفهوم مدیریت دانش و تفاوت آن با مدیریت اطلاعات به سبب عدم ارائه تعریفی درست از دانش و اطلاعات می باشد سپس با تعریف مدیریت دانش و بیان چرخه مدیریت دانش به عوامل موثر در اجرای مدیریت دانش در سازمان ها می پردازیم.