سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهروز مصطفی زاده – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهرداد عطائی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدسعید اسلامیان – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مطالعه شش سیستم آبیاری قطره ای در مزارع مختلف در منطقه اصفهان با سه نوع قطره چکان دبی متغیر، جبران کننده فشار و داخل خط مسیر بلند مورد ارزیابی قرار گرفت. یکنواختی خروج آب از قطره چکانهای فوق در مزارع آزمایشی به ترتیب ۵۲، ۶۰ و ۷۱ درصد بدست آمد. راندمان پتانسیل کاربرد ربع پائین در مزارع مورد مطالعه از ۲۸ تا ۶۲ درصد متغیر بود و متوسط راندمان واقعی کاربرد ربع پائین ۳۷ درصد تعیین گردید. راندمان کاربرد در مزارع مورد مطالعه پائین بود زیرا سیستم های آبیاری قطره ای ارزیابی شده دارای مشکلاتی بودند که عمدتا عبارتند از ضعف سیستم های تصفیه، حساسیت به گرفتگی قطره چکانهای مسیر بلند، بالابودن ضریب تغییرات ساخت قطره چکانهای دبی متغیر و پائین بودن یکنواختی پخش آنها و بالا بودن دامنه تغییرات دبی با فشار در قطره چکانهای جبران کننده فشار.