سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا ولیزاده قره آغاجی – محقق مرکز تحقیقات مرمت ابنیه و بافت های تاریخی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
الهام سلیقه – محقق مرکز تحقیقات مرمت ابنیه و بافت های تاریخی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:

در این مقاله به ارزیابی طرح های اجرا شده مشاکن روستایی طرح ویژه بهسازی بر اساس احکام و ضوابط طرح گونه شناسی مسکن روستایی استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. بر اساس معیراهای این پژوهش که در سه بخش ضوابط معماری، ضوابط فنی و ضوابط طراحی اقلیمی ارایه شده اند، ۱۲۶ طرح مسکن روستایی که توسط دفاتر فنی شهرستان های استان آذربایجان شرقی طراحی و اجرا شده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش تحلیل در این مقاله بر اساس تطبیق مورد به مورد احکام و ضوابط و طرح های اجرا شده بود. تحلیل و بررسی نمونه های مطالعه شده نشان داد که بین معیارهای ارزیابی و طرح های اجرا شده مطابقت کافی وجود ندارند که این امر علاوه بر اشاره به لزوم بازنگری در این احکام به برخی نارسایی ها در دفاتر فنی از جمله عدم آموزش کافی برای تبدیل احکام و ضوابط به طرح های اجرایی و عدمآشناسس کامل و عدم رعایت دقیق ضوابط آیین نامه ها و … نیز اشاره داشت.