سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبرز ناطق الهی – استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده:

تجربه بدست آمده از زلزله های گذشته نشان از آسیب پذیری بالای ساختمانهای مصالح بنایی غیرمسلح می باشد. روش طراحی دیوارها در این ساختمانها براساس استاندارد ۲۸۰۰ زلزله ایران یک روش کیفی است. درحالیکه در آئین نامه های معتبر دنیا روابطی برای برآورد تقاضای زلزله و ظرفیت لرزه ای دیوارهای برشی وجود دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی مبانی طراحی دیوارهای برشی مصالح بنایی غیرمسلح براساس استاندارد ۲۸۰۰ زلزله ایران و چند آئین نامه دیگر پرداخته می شود. سپس دو ساختمان مصالح بنایی غیرمسلح که براساس استاندارد ۲۸۰۰ طراحی شده در نظر گرفته می شود وتقاضای زلزله ظرفیت دیوارهای برشی آنها بوسیله آئین نامه های MSJC ،UBC و دستورالعمل های UCBC و FEMA مورد ارزیابی قرار می گیرد. حاصل این تحقیقات نشان می دهد استاندارد ۲۸۰۰زلزله ایران بر آئین نامه های دیگر طراحی و دستورالعمل های ارزیابی آسیب پذیری انطباق کامل ندارد و در بعضی موارد این اختلاف در جهت اطمینان نمی باشد.