سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه بخش مهندسی عمران
شمس ا… خدادای – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش سازه

چکیده:

در بررسی های انجام یافته بر روی سازه های آسیب دیده در زلزله بم، گویای این امر می باشد، که از جمله علل مهم آسیب پذیری سازه های اسکلت فلزی، عدم استفاده صحیح از دانش فنی مهندسی و رعایت نکردن ضوابط و دستورات آئین نامه ای در طرح لرزه ای سازه می باشد. نبود برنامه ریزی مدون از طرف سازمان های زیربط، در جهت ارتقاء سطح علمی و آئین نامه ها و همچنین نبود کنترل صحیح بر محاسبه و اجزا باعث شده است که بسیاری از مهندسین محاسب بصورت سلیقه ای عمل کرده و بدون در ک فیزیکی از رفتار سازه صرفا با تکیه به نرم افزارهای موجود اقدام به طراحی سازه می نمایند، که این ضعفها و نواقص در هنگام بروز زلزله آشکار می گردد. لذا هدف از این مقاله، بررسی تعدادی از دستورات آئین نامه ایی، با تکیه به نوع خسارات وارده به المانهای سازه ای مورد نظر، و همچنین بررسی بعضی از ضعفهای موجود می باشد.