سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد خسروی – شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران کارشناس ارشد مهندسی خوردگی
علی اصغر ساجدی – شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران کارشناس مهندسی شیمی

چکیده:

امروزه، تلفیق پارامترهای اقتصادی و مهندسی در انتقال نفت و گاز ترش، استفاده از خطوط لوله با جنس فولاد ساده کربنی را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. توسعۀ روزافزون این نیاز حتی منجر به تدوین استانداردهای جدید گردیده است. این تحقیق در ابتدا به بررسی مکانیزم انواع ترک خوردگی ها درمحیط ترش، خصوصاً ترک خوردگی هیدروژنی (HIC/SWC) و ترک خوردگی هیدروژنی تنشی (SOHIC/SZC) می پردازد.با توجه به تعدد پارامترهای موجود در کنترل این نوع ترک ها ، تحقیق حاضر به بررسی آماری علل تخریب لوله های سادۀ کربنی تحت ترکهای هیدروژنی پرداخته تا براساس برخی موارد ثبت شده واقعی مهمترین پارامترها استخراج گردد. بر این اساس دو عامل وجود ناخالصی و ضعف منطقه جوش مهمترین دلایل این نوع ترک خوردگی در خطوط انتقال نفت و گاز ترش می باشد. در ادامه به رعایت موارد فنی از دیدگاه تولید ورق و لوله جهت جلوگیری از عیوب مذکور اشاره می گردد. بدیهی است بدلیل تنوع عوامل تأثیرگذار در روند این نوع ترک ، رویکرد این تحقیق ، طرح موارد قابل انجام در تولید وبهره برداری از خطوط لوله مذکور می باشد.