سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایرج محمدفام – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
حسین مدرسی فر – کارشناس ایمنی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

چکیده:

آنالیز حوادث رخ داده و استفاده از یافته های حاصل از آن بعنوان یکی از شیوه های ارتقاء ایمنی محیط های کار است. در این رویکرد فرایند گزارش علمی و دقیق حوادث یک مرحله حیاتی است. در این راستا مشارکت سرپرستان آموزش دیده کارگاهها در صنایع بزرگ از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه به منظور ارزیابی علل مشارکت ضعیف سرپرستان کارگاههای یک شرکت توربین سازی در ایران در فرایند گزارش دهی حوادث و یافتن راهکارهای اصلاحی به کمک خود آنها صورت گرفت. برای آنالیز مشکل، ارزیابی علل و یافتن راهکارهای مناسب از روش کارگاه آینده استفاده شد