سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه زال آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
محمدحسین قبادی – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا – همدان
مجتبی حیدری – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا – همدان
بهروز رفیعی – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا – همدان

چکیده:

روش های مختلفی در بررسی پایداری استاتیکی و دینامیکی شیروانی های خاکی وجود دارد . روش تعادل حدی و روش های عددی از جمله این روش ها هستند . در این مقاله با استفاده از یک برنامه کامپیوتری به تحلیل ناپایداری شیروانی های مسیر رودخانه آوج رود در حاشیه جاده آبگرم – آوج پرداخته شده است . فرسایش و زیر شویی، پائین بودن مقادیر مقاومت برشی توده خاک، بالا بودن درجه اشباع خاک ریز دانه و عدم زهکشی آن از مهمترین علل وقوع این لغزش ها می باشند . بر اساس روش های دایره اصطکاک، بیشاب، فیلینیوس و لغزش دوگانه شیروانی های خاکی منطقهدارای ضریب ایمنی کمتر از یک می باشد .