سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل حلوایی نیاسر – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد غلامی – دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن مقبلی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تخمین طول عمر باقیمانده ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع از دغدغه های اصلی اغلب دارندگان این تجهیزات، مخصوصا در مواقعی که ترانسفورماتور در شرایط اضافه بار پیوسته یا اضافهارهای دوره ایی قرار می گیرد، می باشد . این مقاله، به ارزیابی عمر عایقی یک ترانسفورماتور قدرت تحت استرسهای مختلف حرارتی، الکتریکی و محیطی می پردازد. ابتدا به بررسی مدل تنش حرارتی یک ترانسفورماتور قدرت با استفاده از معادله آرینیوس پرداخته و سپس مدل بدست آمده بر اساس تنش الکتریکی اصلاح می گردد . در ادامه با استفاده از مفهوم پیری عایق ی و ضریب افزایش پیری، مقدار کاهش عمر نرمال ترانسفورماتور بواسطه اضافه بار ایجاد شده بر روی ترانسفورماتور یا افزایش دمای محیط، با توجه به توصیه های استاندارد تعیین می گردد . درانتها از روابط
پیری عایقی برای تخمین مقدار کاهش عمر مفید یک ترانسفورماتور نمونه استفاده میگردد.