سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایرج رحیمی پردنجانی –
حسین عسکریان ابیانه –
کاظم مظلومی –
یاسر گریوانی –

چکیده:

امروزه استفاده از طرح‌های حفاظتی سیستم (SPS)، در صنعت افزایش یافته است. استفاده از این طرح‌ها موجب بهبود عملکرد سیستممی‌شود. با این وجود گاهی اوقات اعتماد بیش از حد به این طرح‌ها عواقب سنگینی به دنبال دارد. در این مقاله در ابتدا عملکرد یک SPS از نوع طرح خروج دهنده ژنراتور در شبکه kV 230 و ۴۰۰ انتقال تهران، که یک شبکه عملی واقعی است،تحلیل می‌شود. سپس قابلیت اطمینان این SPS بررسی می‌شود. در نهایت هم با استفاده از ارزیابی ریسک، معیاری برای تصمیم‌گیری در این SPS ارائه می‌شود.