سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه گلی –
محمدرضا قاجار کوهستانی –

چکیده:

نظام پیشنهادها ر جهان به عنوان یکی از کلیدی ترین راهکارهای اجرایی نظام کایزن (بهبود مستمر) شناخته می شود و با توجه به سادگی اجرا و پوشش وسیع در سطح سازمان می تواند اولین مرحله در اچرای مدیریت مشارکتی باشد و این امکان را به همه افراد مرتبط با سازمان می دهد .