سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

آلبرت کوچری – پژوهشگاه نیرو ، پژوهشکده انرزی و محیط زیست ، گروه انرژی و مدیریت مصرف
فتح اله منصوری – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژی و مدیریت مصرف

چکیده:

به منظور طراحی ساختمانهایی با حداقل تلفات انرزی، انطباق عملکرد انرژی جداره های پوسته خارجی ساختمان با استاندادها و مقررات ملی کشور از شرایط اولیه محسوب می شود. در مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان( صرفه جویی در مصرف انرژی) بسته به مختصات جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، سطح نیاز انرژی و کاربری ساختمان، می توان مقادیر شاخص خورشیدی و ضریب انتقال حرارت مرجع برای ساختمان مورد نظر را محاسبه نمود. از سویی بر اساس مشخصات معماری و ابعادی اجزای ساختمان، مقادیر ضریب انتقال حرارت طرح و هر یک از جداره ها محاسبه می شود. با توجه به اهمیت و ضرورت انطباق طرح ساختمان با شرایط مذکور در مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، در نرم افزار بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی (بهسازان) قابلیت محاسبه شاخص خورشیدی و ضریب انتقال حرارت طرح و نیز مقایسه مقادیر ضرایب انتقال حرارت هر یک از انواع جداره های پوسته خارجی در نظر گرفته شده اند.