سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

تقی فدائی – کارشناس مسئول مرکز حفاظت و بهداتشکار اداره کل بنادر و کشتیرانی استان ه

چکیده:

امروز کاربرد برق در زندگی روزمره بحدی معمول گردیده که زندگی بدون آن امکانپذیر نبوده و قابل تصور نمی باشد بطوریکه در محل کار و خانه ، برق یک عامل مورد کاربرد و یک واقعیت غیر قابل انکار میباشد ، طبیعتاً بنادر کشور از این قاعده مستثنی نبوده زیرا اکثر تجهیزات که در امر تخلیه و بارگیری و حمل و نقل کالا و پشتیبانی از این فعالیت ها مورد استفاده قرار می گیرد به گونه ای به انرژی برق وابسته بوده و با نیروی برق کار می کند از روشنایی اماکن بندری و محوطه ها گرفته تا تجهیزات و ابزار و وسایل کار با نیوری برق به آسانی با فشار یک کلید شروع به کار می کند . همانطور که برق می تواند انجام کار و مشاغل را آسان نماید اما استفاده ناایمن از آن می تواند خسارات زیادی را برای جان افراد و تجیهزات ایجاد نماید . شاید بتوان عصر فعلی را عصر الکرتونیک نامید که در آن تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی در کنار اینکه بسیاری از کارها را که در گذشته ای نه چندان دور انجام آنها غیر عملی بود بسیار سهل و آسان نموده آنچنان که در تار و پود فعالیتهای انسانی رخنه کرده است که بدون آن ادامه زندگی بسیار دشوار و حتی بدوی بنظر می رسد به همین منظور بهبود عملکرد ایمنی در تاسیسات برقی و آگاهی از علل و عوامل ایجاد کننده حوادث امری ضروری است .تا سال ۱۹۳۱ که شرایط ناایمن عامل اصلی حوادث محسوب می شد توجه متخصصان ایمنی در پیشگیری و کنترل حوادث بطور عمده به استفاده از راهکارهای فیزیکی از قبیل حفاظ گذاری ، کنترل ، بازرسی و غیره معطوف بود و اندازه گیری ها نیز بر شرایط تاایمن استوار بود چون اهمیت انسان و نقش اعمال و رفتارهای او در حوادث مشخص نشده بود لذا اقدام چندانی در این راستا صورت نگرفته پس از این سال متخصصان ایمنی به تدریج دریافتند که بیش از ۷۰ درصد حوادث به وقوع پیوسته از جانب اعمال ناایمن افراد بوده است پس از این به تدریج مطالعه بر روی جنبه های انسانی پیشگیری از حوادث قوت گرفت و متخصصان ایمنی به منظور کنترل حوادث و ضرر و زیانهای ناشی از آن بر اعمال و رفتارهای کارگران تمرکز نمودند . با توجه به نقش و جایگاه حیاتی منابع انسانی برای سازمانها ، لازم است برای ایجاد یک محیط کار ایمنی عناصر مختلف مرتبط با کار شامل ابزار آلات و تجهیزات ، محیط های فیزیکی و غیر فیزیکی و هر آنچه که انسان برای انجام بهنیه کار خود به ناچار به تعامل با آنهاست بصورت اصولی یاد شده و برای پیشگیری از بروز حوادث و حفظ و تامین تندرستی نیروی کارو تجهیزات و ارتقاء سطح بهره وری بر آن شدم تا در حد بضاعت علمیتجربی خود در این زمینه تحقیقاتی را انجام دهم .