سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا حاجی حسینی – هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

در این مقاله، شاخص های تأثیر گذار برکارایی گروههای آموزشی در دانشگاه معرفی شده و با جمع آوری اطلاعاتی از دانشگاه زابل، کارایی نسبی گروههای آموزشی منتخب این دانشگاه با پارامترهای فازی به وسیله DEA مورد سنجش قرار می گیرد. در نهایت منابع ناکارایی را برای گروههای آموزشی ناکارا تعیین و راهکارهایی جهت رسیدن به مرز کارایی و بهبود عملکرد ارائه می نماییم