سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مرتضی کاشفی الاصل – استادیار گروه مهندسی شیمی- مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سیدعلی جوزی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سیده سمیه حسینی کبریا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی- مهندسی محیط زیست دانشگاه آزا

چکیده:
صنعت نفت یکی از مهمترین صنایع درآمدزا برای کشور م ا محسوب می شود و همچنین به دلیل اهمیت موضوع HSE در سالهای اخیر در این صنعت، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عوامل تأثیر گذار بر عملکرد و مدیریت HSE و ارتباط آن با استرس شغلی کارکنان در پالایشگاه نفت تهران انجام گرفت. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاه از تهیه پرسشنامه استاندارد شده، جمع آوری شد. شیوه انتخاب واحدهایی برای پرکردن پرسشنامه کاملاً تصادفی بود. آنالیز اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفت. ن تایج نشان می دهد که استرس با پائین بودن میزان رضایت مندی شغلی کارکنان و زیاد بودن سروصدای محیط کار رابطه مستقیم داشته است. در پایان بر این نکته تأکید می شود که لازم است مدیران هر سازمان از منابع و عوامل فشار روانی و استرس در سازمان آگاه باشند و پس از شناسایی این عوامل از برنامه های مناسب پیشگری و مدیریت استرس برای کمک به کارکنان جهت انطباق با آنها استفاده کنند. که این اقدامات هزینه های ناشی از بیماری و غیبت را کاهش می دهد و همچنین به نگرش مثبت شغلی، رضایت شغلی بالاتر، عملکرد شغلی بهتر و کاهش ترک خدمت منجر می شود.