سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباسعلی پورمحمد – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان
مسعود نیشابوری – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان

چکیده:

شرکتهای توزیع نیروی برق به عنوان آخرین حلقه از زنجیره فرایند تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق بوده و عمده ترین بخش از بدنه وزارت نیرو (معاونت برق) و شرکتهای برق منطقه ای هستند، که به طورمستقیم با مردم و مشترکین ارتباط دارند. می توان گفت نتیجه تمام تلاش در حوزه ستادی وزارت نیرو و بخشهای تولید و انتقال نیرو هم در این بخش متجلی می شود. لذا کارایی و اثر بخشی مطلوب آن میتواند علاوه بر جلب رضایتمندی مردم، نیز از بعد ارزشهای مادی و از جنبه اقتصادی ، در تامین اهداف وزارت نیرو موفقیت چشمگیری را به ارمغان آورد. به دلایل بخش توزیع برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
شایان ذکر است که قبل از سال ۱۳۷۱ وظایف شرکتهای توزیع نیروی برق به عهده معاونت های توزیع نیروی شرکتهای برق منطقه ای بود. اما به موجب قانون و درجهت نیل به اهداف خصوصی سازی وزارت نیرو، این شرکتها ، یکی پس از دیگری بعد از تاریخ مذکور تشکی گردید. به طوری که اینک تعدادانها به ۴۵ شرکت در سطح کشور رسیده است. مهمترین وظیفه این شرکتها تامین برق بی وقفه و مستمر (پایدار) و فروش انرژی برق به مشترکین است.
در این راستا سرویس و نگهداریو تعمیرات شبکه های توزیع نیرو و تجهیزات مربوط به آن نقش حیاتی و سرنوشت سازی را درانجام این وظیفه دارند. در این مقاله به بررسی وضع موجود واحدهای بهره برداری و برآورد نتایج حاصل از استفاده ازخدمات بخش خصوص در این امر می پردازیم.