سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدی سرآبادانی –
علیرضا حاجی جباری –

چکیده:

وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد بمنظور بهبود امور و داشتن بازخورد مناسب در هر صنعتیالزامی می باشد. حمل و نقل ریلی از آنجا که نقش مهمی در جابجایی بار و مسافر در کشور دارامی باشد نیز از این اصل مجزا نمی باشد.دانستن اینکه چه شاخصهایی چه در زمینة عمومی((Public و چه در زمینه های اختصاصی در بهبود عملکرد صنعت ریلی موثر است و اندازه گیری این شاخص ها بصورت کمی از دیگر اهداف ارزیابی عملکرد می باشد. حمل و نقل ریلی با داشتن یک ارزیابی درست از عملکرد خود می تواند با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتری خدمت دهی به مردم داشته باشد و در جهت تکریم ارباب رجوع حرکت نماید. این مقاله با روشن کردن مفهوم واقعی ارزیابی که همان رشد و توسعه و بهبود عملکرد می باشد و همچنین معرفی روشهای متداول ارزیابی در سطح ایران و جهان می کوشد تا گامی موثر در نهادینه کردن مفهوم ارزیابی بردارد.