سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین حاتم زاده – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود- کرمانشاه
اکبر شعبانی – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود- کرمانشاه

چکیده:

توسعه کشت دانه های روغنی جهت تامین روغن های خوراکی یکی از اهداف مهم کشور در رسیدن به خود کفایی است . بدین منظور یافتن ارقامی از کلزا که دارای عملکرد بالا بوده و بتواند با خشکی فصل رویش بهتر مقابله کند برای مناطق دیم معتدل سرد کشور حایز اهمیت فراوان هستند. این تحقیق در سال ۸۵-۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سرارود در کرمانشاه به اجرا در آمد. در این مطالعه تعداد ۲۰ رقم و هیبرید کلزا گزینش شده از آزمایش های مقایسه عملکرد سال های قبل، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت کشت پاییزه برای سه سال در سه ایستگاه فوق در شرایط دیم مورد ارزیابی قرار گرفتند . فاصله خطوط کاشت ۳۰ سانتی متر، طول خطوط ۴ متر و هر لاین و رقم در یک کرت ۵ ردیفی کشت شد . در طول فصل رشد و بعد از برداشت یازده صفت مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که ارقام Parade و Pauc-61 برای مناطق دیم معتدل سرد مناسب تر هست . این ارقام بیشترین عملکردهای دانه و روغن (به ترتیب ۱۸۳۶، ۱۶۱۷ و ۹۰۱/۵ ، ۷۸۸/۷ کیلو گرم در هکتار ) را تولید کردند و م ی توان برای کرمانشاه و مناطق با آب و هوای مشابه، در شرایط دیم به صورت پاییزه کشت نمود.