سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا مستوفی سرکاری –

چکیده:

این تحقیق براساس توسعه روند انتخاب طراحی، اتصال آزمایش و ارزیابی سیستمهای اندازه گیر جریان پیوسته جرمی به منظور برداشت محصولات غده ای سیب زمینی، چغندرقند پایه گذاری شده و برای دستیابی به سیستم اندازه گیر جریان پیوسته جرمی دقیق و پایدار براساس طول موثر تسمهنقال تغذیه در ارتباط با روشهای تغذیه محصول غده ای در آزمایشگاه و مزرعه بررسی و ارزیابی های لازم انجام گرفته است آزمونها براساس ارزیابی سیستمهای اندازه گیر جرمی غده ها در تسمه نقاله با استفاده از نمونه آزمایشگاهی و کمباین برداشت سیب زمینی انجام شده است دو سیستم اندازه گیر جرمی مورد ارزیابی قرارگرفتند که عبارتنداز: مبدلهای یکسر درگیر متصل به مکانیزم تسمهنقاله ، حسگر بار نگهدارنده وزن کل نقاله تغذیه و محصول.