سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهلا باباپور – شرکت متن بخش نیروگاه تهران ایران
شهریار شرکتی – شرکت متن بخش نیروگاه تهران ایران
حسین شریفی – شرکت متن بخش نیروگاه تهران ایران

چکیده:

ارزیابی عملکرد به منزله اولین گام در راستای فرآیند بهینه سازی عملکرد دیگهای بخار نیروگاهی محسوب می شود که گامهای بعدی آن به ترتیب مقایسه نتایج با معیار مطلوب و ارائه راهکار جهت بهینه سازی می باشد . لذا حساسیت نقش این گام در کل فرآیند بهینه سازی بعنوان مبنا و پایه مقایسات و تصمیم گیریهای بعدی، رعایت کلیه اصول به منظور بالا بردن دقت دراندازه گیری و محاسبات
را الزامی می نماید . بدین منظور و در راستای این مهم، مقاله حاضر به ارائه روش انجام و نتایج بدست آمده از اجرای این روند در دیگ بخار یکی از واحدهای نیروگاهی کشور قبل از تعمیرات اساسی می پردازد . سپس با بررسی داده های بدست آمده، به جستجوی علل ضعف عملکرد دیگ بخار پرداخته و راهکارهایی برای بهبود کیفیت تعمیرات اساسی دیگ بخار پیشنهاد می گردد . ضمنا نرم افزاری نیز که به منظور انجام محاسبات مربوطه تهیه شده است، به اختصار معرفی میگردد