سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز عسگریان – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
علی تقوی – کارشناسی ارشد زلزله دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

در کشور ما نیز با توجه به اینکه اکثر ساختمانهای موجود در شهرها دارای بافت قدیم ساز می باشند و از آنجا که بسیاری از ساختمانهای موجود و از جمله آنها، ساختمانهای بتنی بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش اول طراحی و اجراء شده اند و با توجه به گرایش محققین و متخصصین امر به طراحی بر اساس سطح عملکرد (PBD)، لذا این موضوع که آیا ساختمانهای بتنی طراحی شده بر اساس آئین نامه۲۸۰۰ ویرایش اول از نقطه نظر سطح عملکرد معیارهای پذیرش دستورالعمل FEMA 356 و به تبع آن معیارهای پذیرش دستورالعمل بهسازی ایران را برآورده می کنند و یا نیاز به مقاوم سازی دارند، اهمیت توجه به ارزیابی لرزه ای ساختمانهای بتنی را بیشتر از گذشته بر ما آشکار می کند. بر همین اساس در این مقاله ابتدا ساختمانهای بتنی دارای ۵ دهانه و در تعداد طبقات۴و۶و۸و۱۰و۱۲ طبقه و در قالب سیستم قاب خمشی با شکل پذیری متوسط، بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش اول طراحی شده و بر اساس دستورالعملهای۲۷۳ و FEMA 356 بر روی تمامی ساختمانها، آنالیز استاتیکی غیرخطی در سطوح خطر۱و۲ صورت گرفته و به ارزیابی معیار پذیرش ایمنی جانی در سطح خطر۱ و معیار پذیرش آستانه فروریزش در سطح خطر۲ در مورد ساختمانهای فوق پرداخته شده است.نتایج بدست آمده نشان دهنده این مسئله است که ساختمانهای ۴و۶و۸ طبقه معیارهای مورد نظر را برآورده کرده و نیازی به بهسازی ندارند ولیکن ساختمانهای ۱۰و۱۲ طبقه نیاز های طرح را بر آورده نمی کنند ونیاز به مقاوم سازی دارند.