سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهریار محمد رضایی –

چکیده:

امروزه، سازمان ها با الزامات گریزناپذیر برای رویارویی با چالش حفاظت محیط زیست روبرو هستند و مدیریت مناسب زیست محیطی به عامل موفقیت آنها تبدیل شده است. مدیریت مناسب زیست محیطی یک سازمان منوط به ارزیابی عملکرد زیست محیطی آن سازمان است تا نتایج مدیریت عناصری از فعالیت ها، محصولات و خدمات سازمان که با محیط زیست پیرامون کنش و واکنش برقرار می کنند، درک شود و بهبود یابد.تاکنون، مدل هایی چند برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی سازمان ها ارایه شده است. محمدرضایی (۱۳۸۴ ب)، مدل جامع ارزیابی عملکرد زیست محیطی را معرفی نموده است که این مدل فرایند ارزیابی عملکرد زیست محیطی را در چهار مرحله شامل تدوین برنامه، اجرای برنامه، راست آزمایی اجرای برنامه و بازنگری برنامه ارزیابی عملکرد زیست محیطی تشریح می نماید و گام ها و وظایف هر یک از مراحل یادشده را بر می شمرد، بطوریکه این مدل را می توان برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی انواع گوناگون تلاش های مدیریتی، عملیات سازمانی، شرایط زیست محیطی و در سطوح مختلف سازمانی و زیست محیطی بکار برد.شرکت ایران خودرو، به عنوان بزرگترین خودروساز کشور، پایبندی به فرهنگ توسعه پایدار را جزو لاینفک سیلستهای توسعه خود اعلام نموده و با هدف بهبود عملکرد زیست محیطی خود در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۸۰ موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ گردید. این شرکت، از سال ۱۳۸۰ تاکنون، سیستم مدیریت زیست محیطی خود را مورد ممیزی های دوره ای قرار داده است تا به کمک ابزار ممیزی، عملکرد زیست محیطی خود را در چارچوب سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان ارزیابی نماید. با این وجود، در سال ۱۳۸۴، شرکت ایران خودرو بکارگیری الگویی را برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی سازمان خود مورد پژوهش قرار داد، بطوریکه این الگو ابزاری به دست دهد تا نشان دهد که آیا عملکرد زیست محیطی سازمان در حال تحقق تعهدات آن در راستای حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار می باشد که مدیریت سازمان در چارچوب سیستم مدیریت زیست محیطی خود بر عهده گرفته است یا خیر. در این تحقیق، مدل جامع ارزیابی عملکرد زیست محیطی مورد استفاده قرار گرفت.