سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مرندی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسین باقری پور – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی ترابی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه هشید باهنر کرمان

چکیده: