سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فریبا لطیفی –
پرستو موسوی –

چکیده:

در عصر جدید پیاده سازی موثر سیستم مدیریت دانش از مزایای رقابتی سازمان ها می باشد به منظور دست یابی به چنین مزیت رقابتی، ارزیابی وضعیت عملکرد سیستم در سازمان ها و شناسایی فرایندهایی از سیستم که به صورت اثربخش اجرا نمی شوند در قدم اول مورد نیاز است بدین منظور نمونه آماری از اعضای تیمهای پروژه های فعال که در شرکتهای فناوری اطلاعات که در رشته تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری فعالیت نموده و حائز رتبه ۱ ،۲ و ۳ از شورای عالی انفورماتیک بوده انتخاب گردید و نتایج ذیل به دست آمد. سیستم مدیریت دانش از ۴ فرایند شناسایی و ایجاد، ثبت و نگهداری، به اشتراک گذاری و به کارگیری و درونی سازی دانش تشکیل شده است. شرکتهای جامعه آماری این پژوهش از فرایندهای چرخه دانش در خلاف جهت اهداف دانش استفاده نمی کنند همچنین از این فرایندها در جهت اهداف دانش نیز استفاده نمی شود جهت ارتقا عملکرد دانش بایستی از ابزارها و امکانات موجوددر جهت اهداف دانش استفاده نمود و یا در صورت عدم وجود آنها را ایجاد و پیادهسازی کرد فرایندهای تشکیل دهنده سیستم دارای اثربخشی یکسان برعملکرد سیستم می باشند اثربخشی فرایندها نمی تواند ملاک تعیین اولویت سرمایه گذاری قرار گیرد و بایستی پارامترهای دیگری را مدنظر قرار داد. عملکرد سیستم در شرکتهای دارای رتبه ۱ ،۲و ۳ با یکدیگر برابرند.