سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی جنیدی – مدرس دانشگاه، کارشناس برنامه ریزی و مطالعات بازار بانک ملت
اعظم عباس محسن – مدیر پروژه BSC بانک ملت

چکیده:

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانERP عبارتند از نرم افزار های تجاری که می توانند به عنواننرم افزارهای کاربردی، استاندارد و قابل سفارشی شدن تعریف شوند؛ و راه کارهای سازمانی را برای فرایندهای صف و ستاد یک سازمان ارائه نمایند. به طور سنتی، در ارزیابی عملکرد سیستم های ERP بر روی شاخصهای مالی تاکید شده است، که معمولاً نتایج عملکرد گذشته را انعکاس می دادند. در این پژوهش از روش کارت امتیازی متوازنبرای ارزیابی عملکرد سیستم های ERP بهره گرفته شده است. چهارچوبی که یک مجموعه جامع از چشم انداز های کلیدی را ارائه می کند تا به طور همزمان و منسجم عملکرد سیستم های ERP را ارزیابی کند. به علاوه، به طور میدانی شرکت هائی را که از سیستم های ERP استفاده می نمودند را مورد مطالعه قرار داده، تا مشخص شود که آیا اهداف تعریف شده برای سیستمهای ERP توانسته اند عملکرد بعد از بکارگیری ERP را تحت تاثیر قرار دهند و چشم انداز و استراتژی یک شرکت را در همه سطوح سازمان تفسیرکنند. بر اساس یافته های تحقیق، از یک مدل رگرسیون برای ارزیابی عملکرد سیستم های ERP استفاده و نشان داد شد که چشم اندازهای مالی ارتباط معناداری با چشم اندازهای غیر مالی دارند.